Luonnontuotteet liikkeelle

    Beskrivning

    Esiselvityshankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat eteläsavolaiset luonnontuotealan sekä siihen linkittyvien alojen yrittäjät. Tavoitteina on selvittää 1) luonnontuotealan nykytila, taloudellinen merkitys ja keskeiset kehittämiskohteet, 2) luonnontuotealan logistiikkaratkaisut ja niiden kehittämis- ja yhteistyömahdollisuudet muiden toimialojen kanssa ja 3) paikkatiedon hyödyntämispotentiaali luonnontuotteiden keruun aktivoinnissa, alkuperäseurannassa, logistiikan tehostamisessa ketjun eri vaiheissa sekä luonnontuotealan yritysten näkyvyyden ja tavoitettavuuden parantamisessa.

    Hankkeen toteutustapana ovat selvitykset olemassa olevaa tietoa soveltaen, kyselyt, haastattelut ja kehittämistyöpajat. Hanke edistää luontoon ja luonnontuotteisiin liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista ja muuttamista liiketoiminnaksi ja lisää eri alojen yhteistyötä.
    StatusSlutfört
    Gällande start-/slutdatum01/01/201131/05/2012