Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä on maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän nimittämä asiantuntija- ja yhteistyöelin. Teemaryhmä kokoaa luonto- ja maisemapalvelut toimialaksi, selvittää alan nykytilaa, kehittää yrittäjyyttä ja toimintaympäristöä, tekee aloitteita alan ongelmien ratkaisemiseksi sekä toteuttaa viestintää. Teemaryhmän sihteereistä toinen sijoittuu Seinäjoelle.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201031/01/2013