LUONTOHOIVA -palvelukonseptien ja monitoimijaisten verkostojen kehittäminen Etelä-Savossa

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hankkeen tarkoituksena on edistää luontoon, eläimiin ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa liiketoimintaa erityisesti maaseudulla sekä kehittää hyvinvointipalveluja tuottamalla niitä uudella tavalla. Kehittämistyössä painottuvat luonnon hyvinvointivaikutukset sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmat. Keskeisenä tavoitteena on luoda Etelä-Savon luontohoivan palvelukonsepteja, joita muotoillaan ja tuotteistetaan yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Palvelukonseptien muotoilussa tärkeässä roolissa on olemassa olevan Green care –tiedon hyödyntäminen sekä uuden tiedon tuottaminen kehitettäviä palvelukonsepteja ja toimijaverkostoja tutkimalla ja arvioimalla. Yrittäjät, kunnat, järjestöt ja asiantuntijatahot muodostavat kehittäjä- ja vertaisverkostoja, jotka ideoivat uusia ja kehittävät olemassa olevia luontohoivan tuotteita. Hanke on Mikkelin ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Pro Agrian yhteishanke.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/11/201130/09/2014