Maahanmuuttajien kotouttamiskäytäntöjen selvittäminen kahden toimintaryhmän alueella

  • Saartenoja, Antti (PI)

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksessa on tarkasteltu kohdealueen maahanmuuttajia ja heidän kokemuksiaan kotoutumisesta Suomessa. Edelleen on selvitetty kohdealueella maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaavien viranomaistahojen näkökulmaa, vallitsevia kotouttamiskäytäntöjä sekä käytössä olevia resursseja ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa. Näkökulmia kuultiin myös kuntien maahanmuuttoasioista vastaavilta viranomaisilta.

Selvityksessä tarkasteltiin myös yksityisten ja julkisten työnantajien näkökulmia maahanmuuttajiin, erityisesti ulkomaista työvoimaa rekrytoineissa yrityksissä. Kolmannen sektorin osalta selvityksessä tarkasteltiin myös paikallisten kyläyhdistysten kantaa maahanmuuttajiin. Tällöin tarkasteltiin yhdistysten asennoitumista maahanmuuttajiin, maahanmuuttajien huomioimista kylätoiminnassa sekä valmiutta vastaanottaa ulkomaalaisia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201129/04/2011