Make it now!

Beskrivning

Make it now! - hankkeessa kehitetään ja levitetään maker-kulttuurin toteuttamista kouluissa suomalaista ja alan kansainvälistä huippuosaamista yhdistäen. Tavoitteena on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakentaa maker-tekemisen perusopetuksen polku sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja oppimisympäristöt sekä kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään sekä valtakunnallisessa Innokas-verkostossa, muissa suomalaisissa verkostoissa että Stanfordin yliopiston FabLearLabin kehittämiä maker-kulttuuriin suoraan linkittyviä toimintatapoja. Aikaisemmin kehitettyjä toimintatapoja kehitetään edelleen oppimispolkujatkumon rakentamisen ja uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen näkökulmista.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201731/07/2019