Projektinformation

Beskrivning

We focus on cross-talk between light acclimation and disease resistance in plants. More specifically, we aim to decipher how Protein Phosphatase 2A (PP2A) controls metabolism and signaling to determine appropriate pathogenesis responses in photosynthetically active leaf tissues. To achieve this, we utilize proteomic approaches, metabolite profiling, advanced microscopy and the genetic toolboxes available for the model plant Arabidopsis thaliana. When successful, this will uncover molecular mechanisms that execute defensive measures, and open new prospects for elucidating cross-tolerance and breeding of stress-resistant plants.

Allmän beskrivning

Elävissä soluissa tapahtuvat metylaatioreaktiot ovat oleellisia perusaineenvaihduntaa, geenitoiminnan säätelyä ja monimutkaisten kemiallisten yhdisteiden synteesiä ylläpitäviä reaktioita. Metylaatioreaktioiden säätelymekanismit sekä niiden merkitys eliöiden stressinsietokyvylle tunnetaan kuitenkin huonosti. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään miten kasvisolujen aineenvaihduntakoneistot siirtävät metyyliryhmiä erilaisten taudinaiheuttajien kasvua estävien yhdisteiden biosynteesiin. Tutkimus keskittyy erityisesti kaalikasveissa kirpeältä maistuvien glukosinolaattien biosynteesin ymmärtämiseen. Tutkimus hyödyntää kasvibiologian mallikasvina tunnettua lituruohoa (Arabidopsis thaliana) ja sille kehitettyjä geneettisiä työkaluja sekä viimeisimpiä biokemiallisia tutkimusmenetelmiä ja mikroskooppitekniikoita. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää ravintoarvoltaan parempien viljelykasvien jalostuksessa sekä uusien korkea-arvoisten yhdisteiden tuotannossa.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/201731/08/2021