Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä

  • Rekola, Mika (Principal Investigator)
  • Lindblom, Sari (Deltagare)
  • Matero, Jukka (Deltagare)
  • Xia, Belle Selene (Deltagare)
  • Kilpeläinen, Riitta (Deltagare)
  • Lautanen, Eila (Deltagare)

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida metsäalan korkeakoulututkimuksen oppimistuloksia ja niiden yhteyttä taloudelliseen tuottavuuteen. Tutkimustuloksia sovelletaan metsäopetuksen tulosten seurantaan ja suunnitteluun. Tulosten perusteella voidaan luoda mittaristot eri opintosuuntien sisään tulleelle opiskelija-ainekselle, oppimistuloksille ja valmistuneiden menestymiselle työelämässä.

Tutkimuskysymykset:
1. Miten eri opinto-ohjelmien ja pääaineiden oppimistulokset eroavat ja miten ne edelleen vaikuttavat taloudelliseen tuottavuuteen?
2. Mikä on opiskelun aikaisen työkokemuksen vaikutus taloudelliseen tuottavuuteen?
3. Mikä osuus opintonsa päättäneistä työskentelee koulutusta vastaamattomalla alalla?
4. Onko koulutuksen ja työn vastaavuudella vaikutusta taloudelliseen tehokkuuteen?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201031/12/2013

Vetenskapsgrenar

  • 411 Jordbruks- och skogsvetenskaper
  • 516 Pedagogik