Projektinformation

Beskrivning

Hankkeessa yhdistetään limnologiaa, metsätiedettä, mallinnusta ja taloustiedettä luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten taloutta ja terveyttä uhkaavien metsätalouden vesistövaikutusten arvioimiseksi ja arvottamiseksi. Metsätalous heijastuu vedenlaatuun, sillä metsätaloustoimenpiteet (hakkuut, kunnostusojitukset) lisäävät liukoisten orgaanisten yhdisteiden liikkuvuutta ja aiheuttavat mm. vesistöjen tummumista. Tutkimuksessa selvitetään turvemailla tehtyjen metsätaloustoimenpiteiden vesistöille aiheuttaman kuormituksen kustannus yhteiskunnalle. Selvityksessä huomioidaan vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, ekosysteemipalveluihin ja kasvihuonekaasupäästöihin.
Kort titelVESIMASSI
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/06/202130/06/2024