Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksessa selvitetään metsätaloustoimenpiteiden (hakkuut, ojitukset) vesistöille aiheuttaman kuormituksen rahamääräinen arvo. Selvityksessä huomioidaan vaikutukset monimuotoisuuteen, ekosysteemipalveluihin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Arvottamisen jälkeen metsätalouden kokonaisvaikutus niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti saadaan nykyistä näkyvämmiksi, minkä vuoksi käytännön toimijat joutuvat jatkossa yhä enemmän pohtimaan oman toimintansa suhdetta ja vaikutuksia vesistöihin ja niiden tarjoamiin ekosysteemipalveluihin.
Kort titelVESIMASSI
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/06/202131/12/2024

Finansiering

  • Maj ja Tor Nesslingin Säätiö: 39 100,00 €