Modellering av struktur-aktivitets förhållanden och farmakokinetiska egenskaper för humana membran transportproteiner

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201231/08/2017

Vetenskapsgrenar

  • 317 Farmaci