Projektinformation

Beskrivning

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa mordvalaiskielten eli ersän ja mokšan deskriptiivinen kielioppi. Hanke noudattaa osin mordvalaiskielten tutkimusperinteeseen vakiintunutta linjaa, jossa esitellään ersää ja mokšaa rinnakkain, mutta tavoitteena on paitsi kuvata kielten välisiä yhtäläisyyksiä myös analysoida aiempaa täsmällisemmin niiden välisiä kieliopillisia eroja. Mordvalaiskielten kieliopillisia piirteitä on tutkittu varsin paljon, mutta kattavaa englanninkielistä nykyisten yleiskielitieteellisten standardien mukaista kieliopin kuvausta ei ole laadittu kummastakaan kielestä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on paikata tuota aukkoa. Pyrimme myös takaamaan kieliopille laajan saatavuuden julkaisemalla sen elektronisessa muodossa. Loppuvaiheessa tarkoituksena on myös käännättää kielioppi venäjäksi.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum15/06/201631/12/2020

Forskningsresultat

  • 2 Andra konferensbidrag

Terminology of spatial cases: Problems and prospects

Erkkilä, R., 22 feb 2020. 11 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragAndra konferensbidrag

The expression of spatial relations in Uralic languages

Erkkilä, R. T., 21 jul 2020.

Forskningsoutput: KonferensbidragAndra konferensbidrag