Multimodalitet och översättning - Multimodality and Translation

Projektinformation

Beskrivning

MULTIMODALITET OCH ÖVERSÄTTNING

Syftet med projektet “Multimodalaitet och översättning” är att undersöka audiovisuella och multimodala genrer, dvs. texttyper med samspel av olika kommunikationssätt (modes) (TV- och filmöversättning, video; dubbning; sångöversättning och tolkning). Översättning som process och produkt utforskas med utgångspunkt i en funktionell syn på översättning. De olika samspelen mellan olika kommunikationssätt (kanaler) analyseras i ett givet semiotiskt rum (semiosfär). Den teoretiska referensramen utgörs av huvudsakligen av kultursemiotiken med utgångspunkt i intersemiotisk översättning som metodologi. Genom att beskriva olika multimediala genrer (DTS, descriptive translation studies) är syftet att utveckla nya teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt med den interdisciplinära semiotiken som teoretisk och metodologisk referensram. Resultaten kan användas teoretiskt och metodologiskt till exempel inom den akademiska översättarutbildningen där studenter lär sig att läsa och tolka olika multimodala samspel i semiosis, i den process där betydelse aktualiseras. Projektet anordnar ett internationellt översättningssymposium varje sommar vid the International Summer School for Semiotic and Structural Studies in Imatra (7th International Imatra Symposium on Semiotics and Translation (SemTra2011), 7–8.6.2011 med finländska och internationella forskare. Inom projektet har monografier, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom sångöversättning och TV- och filmöversättning utkommit . Därtill har flera avhandlingar pro gradu skrivits huvudsakligen om AV-översättning.

Projektledare: Pirjo Kukkonen, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet pirjo.kukkonen@helsinki.fi

Nyckelord: semiotik, multimodalitet, multimedialitet, översättning
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum12/12/2000 → …

Projekt

Forskningsresultat

Signs of times and places in Aki Kaurismäki’s films: The existential subject and the semiotic modalities of being and doing

Bidragets titel på inmatningsspråk: Tecken för tid och rum i Aki Kaurismäkis filmer. Det existentiella subjektet och de semiotiska modaliteterna être och faire: Eksistentiaalinen subjekti ja olemisen ja tekemisen semioottiset modaliteetitKukkonen, P. L. H., 2016, Changing worlds & signs of the times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Deltsou, E. & Papadopoulou, M. (red.). Volos: The hellenic semiotic society, s. 466-477 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Semiotics of Translation, Translation in Semiotics

Kukkonen, P. L. H. & Kourdis, E. (red.), 2015, I : Punctum.International journal of semiotics . 1, 2, s. 5-10 6 s., 1.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Aktiviteter

  • 6 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 1 Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Modeling Meaning and Knowledge 2016: Course and mini-symposia for students and researchers- An interdisciplinary series in linguistics, philosophy, cognitive science, psychology, sociology and computer science, Jan 25 to April 25 2016

Pirjo Kukkonen (Talare: Presentation)
25 jan 2016

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Musiikki ja kääntäminen - Musik och översättning - Music and Translation

Pirjo Kukkonen (Talare: Presentation)
18 jan 2016

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium