Neuvostokalevalainen runous: Rahvaanrunon muoto, sisältö ja merkitys Stalinin ajan Neuvosto-Karjalassa

Projektinformation

Beskrivning

Tutkimus käsittelee neuvostokarjalaista 1930–1950-luvuilla tallennettua kalevalamittaista rahvaanrunoutta, ”neuvostokalevalaista” runoa, joka kuvaa neuvostoyhteiskuntaa johtajineen ja teknologisine saavutuksineen ja heijastaa Stalinin valtakaudelle tyypillistä ideologista eetosta. Tästä runoudesta suuri osa sepitettiin kalevalamitassa tai sitä noudatellen. Aineisto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia vanhakantaisen tradition soveltamista uusiin käyttöyhteyksiin ja tradition sopeutumista ja sopeutumattomuutta muuttuviin kielellisiin ympäristöihin ja elinympäristöihin.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/201931/07/2022