New forms of environmental governance: Managing the risks and vulnerabilities related to climate change in Southern cities

  • Nygren, Anja (Annan)
  • Quist, Liina-Maija (Deltagare)
  • Rinne, Pia (Deltagare)
  • Iso-Markku, Elina (Deltagare)
Filter
Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Sökresultat