Non-fiction and Fiction: The Swedish Translation History in Finland 1500-2000 - Fack och fiktion: Finlands svenska översättningshistoria 1500-2000-talet

    Projekt: Forskningsprojekt

    Filter
    Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

    Sökresultat