Nordiska erfarenheter

 • Stenius, Henrik (Projektledare)
 • Petersen, Klaus (Deltagare)
 • Norrhem, Svante (Deltagare)
 • Agoy, Nils Ivar (Deltagare)
 • Nilsen, Nils Kayser (Deltagare)
 • Karlsson Sjögren, Åsa (Deltagare)
 • Hemstad, Ruth (Deltagare)
 • Hovbakke Sörensen, Lars (Deltagare)
 • Götz, Norbert (Deltagare)
 • Johansson, Peter (Deltagare)
 • Gudmundsson, Gestur (Deltagare)
 • Landgren, Lars-Folke (Deltagare)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Nätverkets målsättning är att effektivera undervisning om Norden genom att skapa kontakter mellan Norden-experter inom och utanför Norden samt öka mobiliteten mellan studenter och lärare som vill fördjupa sina kunskaper om nordiska erfarenheter och nordiska särdrag. Detta är synnerligen nödvändigt med tanke på att det inom Norden finns ytterst få institutioner som specialiserat sig på detta område. Nätverkets verksamhetsidé bygger på att åstadkomma en synergi mellan tre olika slag av nätverksverksamhet.

Nordic Studies in the World
Kommunikationen mellan olika Nordic Studies-enheter i olika delar av världen är i dagens läge mer eller mindre obefintlig. Alla arbetar isolerade från varandra. CENS har satt igång ett projekt för att skapa en gemensam hemsida för dessa enheter. På hösten 2004 slutfördes fas I, som bestod av
planering av hemsidor och upprättandet av kontakter med Nordic Studies-enheter i olika delar av Europa.

Key Texts on Nordic Experiences
På initiativ av CENS har ett virtuellt kursutbud med Norden som tema utarbetats i samarbete med historiska institutionen i Greifswald, Institutionen för Skandinavistisk vid London University College , Historiska institutionen vid Högskolan i Telemark samt Kristina institutet vid Helsingfors universitet. Kurserna samlar studenter från Norden och från universitet utanför Norden. På samma sätt rekryteras lärarna både inom och utom Norden. Den pedagogiska principen är att studenterna analyserar klassiska texter som lagts ut på nätet.

Nordiska Norden Specialister
Nätverket balanserar virtuell kommunikation mot de traditionella formerna av kommunikation som sker i föreläsningssalar och seminarierum. Nätverket vill stimulera interdisciplinär klassrumsundervisning om Norden för studenter från olika universitet inom och utom Norden. Nätverket tar sikte på en kontinuerlig kursverksamhet och bygger därvid på befintliga nordiska nätverk såsom nätverket Nationalism och språk, som fått Nordplus finansiering för 2005 och nätverket Nordiska samarbetets historia: program, proklamationer och praktiker, som hittills fungerat med mindre anslag från Letterstedska föreningen, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejd samt CENS. Det är skäl att påpeka att vart och ett av nätverkets institutioner dessutom är involverade i ett flertal andra nordiska nätverk, vilket gör det möjligt att bygga upp en stark pool av Norden-experter, som kan användas i alla tre delområden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/200531/12/2007