Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma NUKSU

    Beskrivning

    Hankkeessa kootaan asukkaiden kokemuksia oman kotiseutunsa merkityksellisistä kohteista sekä siitä, millaisena he näkevät kotiseutunsa tulevaisuudessa. Näiden pohjalta kirjoitetaan kotiseutusuunnitelma-raportti, jota alueen järjestöt voivat käyttää oman toimintansa tukena ja samalla rakentaa sen avulla uudenlaista vuorovaikutusta kaupungin kehittämishallinnon ja alueen asukkaiden välille.Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan kymmenessä asukastilaisuudessa, jotka järjestetään yhteistyössä Nurmoo-Seuran ja kyläseurojen kanssa. Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma toimii samalla pilottina Ruralia-instituutin kotiseudun tutkimukseen ja kehittämiseen pureutuvalle ohjelmalle.
    StatusSlutfört
    Gällande start-/slutdatum01/02/201131/10/2012