Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelman raamitus

    Beskrivning

    Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kuvaus perinteitä kunnioittavan ja kulttuurisesti kestävän kotiseutusuunnittelun soveltamisessa huomionarvoisista tekijöistä Nurmonjokilaakson alueella. Hankkeessa tehdään myös toimenpide-esitys, miten kotiseutusuunnittelu Nurmonjokilaakson alueelle voidaan toteuttaa.

    Työn tilaajana on Seinäjoen kaupunki. Idearaportti on julkaistu Ruralia-instituutin sarjassa (Kotiseutua paikantamaan. Päämääränä kulttuurisesti kestävän Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma. Raportteja 77).
    StatusSlutfört
    Gällande start-/slutdatum28/11/201131/12/2012