Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Opettajankoulutuksen valtakunnallinen kehittämishankekokonaisuus (II). Jyväskylän yliopisto on hankkeen vastuu yliopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin-, Itä-Suomen- ja Turun yliopistojen kanssa. Professori Marja-Kristiina Lerkkanen on hankkeen vastuullinen johtaja. Tapio Toivanen toimi Helsingin yliopiston hankevastaava.

Allmän beskrivning

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.
Kort titel(OPA)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201831/05/2021

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik