Projektinformation

Beskrivning

Hanke on osa Turvallinen oppimis- ja työympäristö -tutkimusaluetta
Hankkeen tavoitteet:
1. Paloturvallisuuskulttuurin ja paloturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen opettajankoulutusyksikköjen käytäntöä tukevalla työllä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa.
2. Kehittää opettajankoulutusyksiköiden paloturvallisuutta, turvallisuuden omistajuus -näkökulmaa, turvallisuusjohtamista ja asiantuntemusta. Keskeisenä sisältönä on paloturvallisuuskulttuurin ja paloturvallisuuskasvatuksen vastavuoroinen luonne turvallisen oppimisympäristön mahdollistajana muuttuvassa ja monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa.
3. Tuottaa paloturvallisuutta edistävää tutkimusta ja koulutusmateriaalia opettajankoulutuksen käyttöön koko maahan
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum19/02/201831/12/2019