Projektinformation

Allmän beskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää orgaanisista osmolyyteistä uusi viljelymenetelmä, jolla edistetään salaattikasvien ravitsemuksellista laatua ja vähennetään tuotannossa syntyvää hävikkiä. Orgaaniset osmolyytit ovat luonnollisia yhdisteitä, joita kasvi tuottaa säädelläkseen solun suolatasapainoa. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että osmolyyttiyhdisteiden lisääminen ravinneliuokseen alentaa salaatin nitraattipitoisuutta ja vaikuttaa muihinkin salaatin kuluttajalaadun kannalta oleellisiin ominaisuuksiin, kuten aminohappopitoisuuteen ja liukoisten sokereiden määrään. Esimerkiksi glysiinibetaiini on orgaaninen osmolyytti, jolla on positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Vaikka salaatti ei itse tuota glysiinibetaiinia, ravinneliuoksen mukana annettu glysiinibetaiini akkumuloituu salaatin lehtiin ja lisää vihanneksen ravitsemuksellista arvoa.
Osmolyyttien käyttö kaupallisessa viljelyssä edellyttää, että yhdisteiden fysiologiset ja biokemialliset vaikutukset kasveissa tunnetaan. Tässä hankkeessa tutkimme juuriston kautta lisättyjen orgaanisten osmolyyttien vaikutuksia lehtivihannesten kaupalliseen laatuun ja kehitämme uutta kuvantamismenetelmää salaatin fotosynteesin-, metabolian-, ja laadullisten ominaisuuksien monitorointiin.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/202231/12/2023