Pedaali pohjaan II

 • Korhonen, Aino (Deltagare)
 • Koivunen, Annukka (Deltagare)
 • Virtanen, Päivi (Deltagare)

  Projektinformation

  Beskrivning

  Hankkeen tavoitteet

  Koulutushankkeen päätavoitteena on tukea alueellista systemaattista kehittämisyhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön oppimisen ja opetuksen tukitoimissa jo saavutettujen hyvien tulosten ja käytänteiden levittämiseksi sekä uusien käytäntöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on jakaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyviä käytänteitä ja soveltaa kumppaneiden parhaista käytännöistä omaan kuntaan ja työyhteisöön sopivia toimivia käytänteitä laadukkaampien opetuskäytänteiden ja oppimistulosten takaamiseksi (best practices - next practices).

  Koulutushankkeen punaisena lankana ovat kouluyhteisön ja opetushenkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen ja sen tukeminen aiemmat tukitoimet ja aiemmin hankittu osaaminen hyödyntäen. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelmat arvioidaan ja toimeenpanoa tuetaan sekä hyviä käytäntöjä jaetaan ja sovelletaan toisilta oppien. Hankkeessa arvioidaan tarpeen mukaan kunkin kunnan ja oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja verkko-opetuksen tilannetta ja koulutustarpeita, päivitetään tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelmia sekä tuetaan opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista mm. aihekokonaisuuksien opetuksessa. Tärkeää on myös hyödyntää tehokkaasti jo olemassa olevat laite-, ohjelmisto- ja osaamisresurssit.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum15/10/200931/12/2011