Pedagogy of teaching and learning skills

    Projektinformation

    Beskrivning

    Tutkimushankkeen lähtökohtana on pyrkimys avartaa näkemystä taitojen opetuksesta. Tavoitteena on tutkia ja tuottaa uutta tietoa taidon luonteesta ja sen johdosta opettamisen, opiskelun ja oppimisen kysymyksistä. Taitopedagogiikka-hankkeessa selvitetään erilaisista paradigmaattisista näkökulmista taitojen opetuksen ominaisluonnetta. Tutkimuksen avulla tuotetaan välineitä ja menetelmiä taitoaineiden opetukseen. Tutkimushankkeen ydinkysymys on: Miten taitojen opetus-opiskelu-oppimisprosessi toteutuu kotitalouden ja käsityön opetuksessa? Taitopedagogiikka-hanke pyrkii empirian avulla todentamaan uusimman, taitoja käsittelevän teoreettisen tiedon käyttökelpoisuutta käsityön ja kotitalouden opetuksessa.
    StatusPågående
    Gällande start-/slutdatum01/09/2003 → …