Projektinformation

Beskrivning

I början av 2000-talet började litterära kritiker och experter i Norden att prata om en så kallad ny generation av ”invandrarförfattare”. Registret skulle gälla för författare som har en viss exotisk etnisk bakgrund, oberoende språket av deras verk eller deras födelseland. Konsekvensen blir att vissa författare läses systematiskt med etniska glasögon, och förblir därmed utanför den traditionella författargemenskapen, även då de är födda och uppvuxna i Norden. Likaså utvecklades den akademiska forskningen i denna riktning. Sedan dessa verk publicerats har de analyserats nästan endast i samband med invandring, integration, etnicitet, multikulturalism, minoritet, bruk av sociolekter i skönlitteratur o.s.v. Sedan tillkomsten av registret ”invandrarlitteratur” har vårt litterära fokus förts på begränsade spår och problematiker, vilket hindrar oss från att vara innovativa och insiktsfulla. Därmed behöver detta olämpliga register dekonstrueras, och i motsats till detta utvecklar jag i min avhandling det nya begreppet postinvandringslitteratur.
Kort titelPostinvandringslitteratur i Norden
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201531/12/2019

Vetenskapsgrenar

  • 6122 Litteraturforskning
  • multikulturalism
  • etnicitet
  • hybriditet
  • mellanförskap
  • satir
  • postnationalism
  • postinvandring
  • postmigration
  • kritisk ras och vithetsforskning