Promoting food sense through school meals (FOODSENSE)/ Kouluruokailu tukemassa ruokatajun rakentumista (RUOKATAJU)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

The project 'FOODSENSE’ (2020-2022) aims to support students’ food related learning in schools, and investigates opportunities and barriers for change in alliance with school meal services and subject based teaching in a secondary school context (i.e. students of approximately 14 to 16 years of age). The key collaborative school subject of the project is home economics. The empirical execution of the project leans on a participatory action research framework. Data include qualitative interviews, material of multi professional planning, digital learning diaries and questionnaire data from one pilot school in the Uusimaa region, Finland. The project is executed at the University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, which is the most central institution providing teaching and education in its field. The study produces tools that can directly be used for promoting food sense through school meals in schools. The theoretical and conceptual development work connected with food sense produces knowledge of participatory, practice-based, experiential and action-oriented learning. The project is coordinated by postdoctoral researcher Kristiina Janhonen.

The project is funded by the Academy of Finland (funding reference no. 322598) and the University of Helsinki.

The blog of the FOODSENSE-project can be found here (in Finnish):
https://blogs.helsinki.fi/ruokakasvatus/ruokataju/

For additional information, don't hesitate to send a message to: kristiina.janhonen@helsinki.fi

Allmän beskrivning

Hanke 'RUOKATAJU' (2020-2022) tarkastelee ruokaan liittyvää oppimista yhteistyössä ruokapalveluiden ja oppiaineopetuksen kanssa yläkoulukontekstissa (ts. n. 14-16 vuotiaat oppilaat). Hankkeen keskeisenä yhteistyöoppiaineena toimii kotitalous. Projektin empiirinen osuus noudattaa osallistavan toimintatutkimuksen viitekehystä. Aineistonkeruu sisältää laadullisia haastatteluja, moniammatillista suunnittelumateriaalia, oppimispäiväkirjoja sekä kyselylomakeaineistoa yhdestä uusmaalaisesta pilottikoulusta. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, joka on keskeisin alan tutkimusta ja opetusta tarjoava instituutio Suomessa. Tutkimus tuottaa välineitä, joita voidaan suoraan hyödyntää ruokatajua tukevan kouluruokailun kehittämiseksi kouluissa. Ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvä teoreettinen ja käsitteellinen tutkimustyö tuottaa tietoa osallistavasta, käytäntölähtöisestä, kokemuksellisesta ja toiminnallisesta oppimisesta. Hankkeen tutkijana toimii tutkijatohtori Kristiina Janhonen.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (rahoituspäätöksen no. 322598) ja Helsingin yliopisto.

Tutustu RUOKATAJU-hankkeen blogisivuun täältä: https://blogs.helsinki.fi/ruokakasvatus/ruokataju/

Kaipaatko lisätietoja? Älä epäröi lähettää viestiä osoitteeseen: kristiina.janhonen@helsinki.fi
Kort titelFOODSENSE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum03/08/202031/08/2022

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik