Projektinformation

Beskrivning

Tavoitteena on kehittää ja todentaa uusi EKG-implantti lehmien sykevälivaihtelun pitkäaikaisseurantaan sekä aineiston analysointiin soveltuvat signaalin käsittelyn menetelmiä. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan uusia hyvinvointiteknologian menetelmiä ja laitteita nautakäyttöön, mutta siitä saatava tieto on myöhemmin soveltuvin osin siirrettävissä myös muiden eläinlajien käyttöön (siat, hevoset, lampaat).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201031/12/2012

Vetenskapsgrenar

  • 412 Djursvetenskap, mjölkproduktlära
  • 413 Veterinärvetenskap
  • 318 Medicinsk bioteknologi