Respeaking

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Hankkeen tarkoituksena on uudelleenpuhumisen (respeaking) kehittäminen osaksi reaaliaikaista (ohjelma)tekstitystä. Ohjelmatekstityksellä tarkoitetaan suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien samankielistä tekstitystä. Siinä muutetaan tekstimuotoon auditiivista informaatiota kuten dialogia, ohjelman äänimaailmaa ja musiikkia. Ohjelmatekstitys on suunnattu erityisesti kuulovammaisille, mutta se on viestinnän apuna myös suomea tai ruotsia vieraana kielenä puhuville. Hankkeen tavoitteita ovat: 1) opetuksen kehittäminen, 2) tekstityksen evaluointi ja kehittäminen, 3) teknologian kehittäminen. Projektissa valmistellaan laajempaa yhteistyöhanketta, jossa on mukana Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan eri alojen tutkijoiden lisäksi tietotekniikan, puheentunnistuksen ja silmänliiketutkimuksen asiantuntijoita.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/02/201331/12/2013

Finansiering

  • Humanistinen tdk: 27 900,00 €

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • 6131 Teater, dans, musik, övrig scenkonst