Re:Urbia – Lähiöiden kehityssuunnat ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä Re:Urbia -tutkimushankkeessa tarkastellaan suomalaisten lähiöiden väestökehitystä, kouluja ja suunnitteluratkaisuja.

Hanke on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Lähiöohjelmaa vuosille 2020–2022. Lähiöohjelman tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaa. Ohjelmassa haetaan mm. toimia, joilla voidaan ehkäistä segregaatiota.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä hankkeen partnerikuntien Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Jyväskylä kanssa.

Lähiöt kehitettiin 1960-luvun Suomeen poikkeuksellisena ajankohtana, jolloin maaseudun ja teollisuuden tuotantorakenteen muutos johti räjähdysmäisen nopeaan kaupungistumiseen. Visio tulevaisuudesta ja tulevaisuuden tarpeista lähtökohtineen oli selkeä ja lähiöt nähtiin vastauksena yhteiskunnalliseen ja paikalliseen tarpeeseen, ja esimerkiksi asumistasossa onnistuttiin ottamaan huimia hyppäyksiä.

Re:Urbia -tutkimushanke lähtee liikkeelle tämän vision ja näköalan päivittämisen tarpeesta. Niin väestöpohja, sosiaaliset erot kuin kaavoituksen menetelmät ja julkishallinnon legitimiteetti ovat muuntuneet kauas 1960-luvun kaupunkikehittämisen lähtökohdista.

Hankkeen päämääränä on ymmärtää lähiöiden nykytilaa ja kehittämispotentiaalia ja luoda yhdessä hankkeen partnerikuntien, ohjausryhmän ja laajemman yhteistyöverkoston kanssa visio siitä, mihin lähiöiden tulevalla kehittämisellä tähdätään.

Hanke tuottaa uutta tietoa lähiöiden nykyisestä roolista sosiaalisen ja toiminnallisen elämän alustana, nykyistä kehitystä ohjaavista tekijöistä sekä uusista poikkihallinnollisista ratkaisuista niin kansalliseen tarpeeseen kuin kansainväliseen keskusteluun. Hankkeessa pyritään luomaan perinteisen naapurustoperustaisen lähiön rinnalle visiota ”Lähiö 2.0”:n asemasta ja roolista tulevan kaupungin osana. Tällä rakennetaan myös lähiökehittämiselle entistä monitieteisempää ja moniammatillisempaa perustaa.
Kort titelRe:Urbia
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/202030/04/2023