Ruoanvalmistustaidot –tutkimushanke

    Projektinformation

    Beskrivning

    Ruoanvalmistustaidot –tutkimushanketta johtaa Dr. Lyon Umeån yliopistosta, mukana Abertayn yliopsitosta Skotlannista Anne Colquhoun. Kyselylomaketutkimuksessa opiskelijat ”Kotitaloustutkimuksen perusteet ja tiedonhankinta –kurssilla keräsivät Suomen aineiston helmikuussa 2009. Tutkimusaineistoa on analysoitu kevään 2010 ’Määrälliset ja ladulliset tutkimusmenetelmät’ –kurssilla. Hankkeen ensimmäistä raporttia esitetettin Ruoka etnologian kongressissa ‘18th International Ethnological Food Research Conference’ Åbo Akademi University, Turku August 18 - 21, 2010 (kts. http://web.abo.fi/fak/hf/etn/iefrc/organizers.html) Esityksen otsikko: Just like mother makes? How younger and older women compare in their food practices and use of cooking skills by Phil Lyon, Hille Janhonen-Abruquah, Kaisa Torkkeli, Ylva Mattsson Sydner, Christina Fjellström, Anne Colquhoun, Monika Schröder.
    StatusPågående
    Gällande start-/slutdatum01/08/2008 → …