Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Ruokaa käsittelevä julkinen puhe keskittyy enenevässä määrin huoleen syömisen eettisyydestä ja kestävyydestä. Hankkeen tarkoituksena on tuoda eettisen ja poliittisen syömisen tutkimusta lähemmäs kulttuurisosiologiaa, ja pyrkiä siten ymmärtämään ruoankulutusta ohjaavia makuja ja niiden kytkentöjä eettisiin kysymyksiin. Tutkimus kokoaa yhteen hajanaiset tulokset syömisen perusteluista luoden koherenttia kulinaarisen pääoman teoriaa.

Hankkeessa kehitetään globaalisti hyödynnettävää kulinaarisen pääoman teoriaa käyttämällä kyselyitä, haastattelu- ja etnografisia aineistoja ympäri maailman (mm. Suomi, Tanska, Iso-Britannia ja Japani).

Hankkeen osana toteutetaan erityisesti ruokakulttuurin kestävyyssiirtyvään keskittyvä RESTKEST-tutkimushanke. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten esteettistä ruokakulttuuria ylläpitävät instituutiot (ravintolat, ruokamedia ja -vaikuttajat) sekä kuluttajat omaksuvat kestävyys- ja vastuullisuuskäytänteitä. Hanke etsii näin ollen vastausta gourmet-kulttuurin roolista kestävyyssiirtymän kiihdyttäjänä ja hidastajana, ja osoittaa keinoja, joilla alan toiminta voisi olla jatkossa sekä kestävää että esteettisesti houkuttelevaa. Hankkeessa kerätään monipuolinen empiirinen aineisto (kysely, mediateksti-aineisto ja havainnointi- ja haastatteluaineisto).
Kort titelRuokapääoma
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2020 → …

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi