Sanat kielellisissä verkostoissa

Projektinformation

Beskrivning

Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitetään sanojen ilmentymistä käytetyssä kielessä sekä aivoissa. Suomen kielen oppiminen on haastavaa Suomeen tuleville ulkomaalaisille. Yhtenä syynä on suomen monipuolinen sanarakenne eli morfologia, jonka ansiosta uusia merkityksiä voidaan luoda liittämällä sanan perään päätteitä eli suffikseja. Kielen morfologian käsittelyn hermostollinen perusta on yksikielisilläkin vielä varsin huonosti tunnettu, mutta erityisen vähän tiedetään vastaavien hermostomekanismien kehittymisestä kaksikielisillä.

Tutkimukset toteutetaan 3 vuoden aikana ja ne perustuvat eri aivokuvantamismenetelmien muun muassa aivosähkökäyrän, toiminnallisen magneettikuvauksen ja navigoidun magneettistimulaation innovatiiviseen hyödyntämiseen sekä eri tieteenalojen kuten kognitiotieteen, kielitieteen, kognitiivisen neurotieteen ja kieliteknologian yhteistoimintaan. Hankkeessa toteutetaan lisäksi uudenlainen korpus-aineistosovellus. Tutkimukset tuottavat uutta tietoa muun muassa suomen kielen morfologiassa välttämättömistä aivomekanismeista sekä kielen yleisistä että kielikohtaisista hermoverkoista. Tarkempaa tietoa suomen kielen oppimisesta toisena kielenä voidaan hyödyntää esimerkiksi vieraiden kielten opetuksen kehittämisessä. Kielellisen erityisvaikeuden määrittäminen on nykyisin erittäin haastavaa kaksi- ja monikielisillä lapsilla. Tutkimushankkeen tuoman tiedon avulla voidaan paremmin tutkia kielellisten vaikeuksien syitä ja kehittää keinoja kuntouttaa puutteellisia taitoja.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201431/12/2016

Finansiering

  • Unknown funder