Skolgång, undervisning och välmående under Covid-19 epidemin i Finland

Projektinformation

Beskrivning

Undersökningen förverkligas i samarbete mellan Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet samt Forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och inlärning (REAL) och Forskningsgruppen för främjande av barn och ungas hälsa (NEDIS) vid Tammerfors universitet. Undersökningen finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet.

Allmän beskrivning

I den landsomfattande undersökningen utreds hur undantagstillståndet har påverkat barnens studier, skolornas personal samt familjernas välbefinnande. Syftet med undersökningen är att skapa en helhetsbild av hur undantagstillståndet påverkat skolgången samt att samla in information som förberedelse inför nästa skoltermin.

Forskningsdata samlades in med elektroniska enkäter, som skickades till rektorer, lärare, elevvårdspersonal och övriga som jobbar med elever samt elever i klasserna 4-10 och 1-10-klassisters vårdnadshavare vid samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen i Finland. Situationen följs upp under läsåret 2020-2021.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum04/05/202031/08/2021

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Projekt

Undersökning om distansundervisningens lärdomar

Ahtiainen, R., Hotulainen, R., Heikonen, L., Hienonen, N., Lintuvuori, M., Oinas, S., Asikainen, M. S. & Lindgren, E. P.

04/05/202015/01/2021

Projekt: Forskningsprojekt