Sedimentin nitraattikäsittely matalien järvien kunnostuksessa - vaikutus veden typpifosforisuhteeseen (1/3)

Projektinformation

Beskrivning

Tässä tutkimuksessa selvitetään mahdollisuutta vaikuttaa veden ravinnesuhteisiin sedimentin nitraattikäsittelyllä matalissa kerrostumattomissa järvissä, joissa hapettomuus ei ole merkittävä sisäisen kuormituksen aiheuttaja. Tutkimuksessa selvitetään sedimentin resuspension vaikutusta järven sisäiseen ravinnekuormitukseen, erityisesti typpi:fosfori-suhteeseen ja sitä, voidaanko sedimenttiin tehtävällä nitraattilisäyksellä hillitä resuspension vaikutusta vesipatsaan ravinnesuhteisiin ja näin hillitä sinileväkukintojen laajuutta. On mahdollista, että nitraattilisäyksen myötä denitrifikaatio sedimentissä voimistuu ja menetelmä jää sen vuoksi tehottomaksi, tai vaatii jokavuotista uusimista. Toisaalta voimakas resuspensio voi hillitä denitrifikaatiota mm. hapettamalla pintasedimenttiä. Nykytiedon pohjalta asiaa ei voida arvioida, sillä sisävesissämme denitrifikaatiomittauksia on tehty erittäin vähän. Maailmanlaajuisissa review-tutkimuksissa, joissa on koottu tuloksia denitrifikaatiotutkimuksista vesiekosysteemeissä mukana ei ole ollut ainoatakaan järvitutkimusta Suomesta.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/12/200831/12/2011

Finansiering

  • Unknown funder: 6 325,00 €

Vetenskapsgrenar

  • 1 Naturvetenskaper