Selvitys Iitin vapaa-ajan asukkaiden palvelujen saavutettavuudesta KOKO

    Beskrivning

    Tarkoituksena on selvittää iittiläisten vapaa-ajan asukkaiden, joiden vakituinen asuinpaikka sijaitsee toisessa kunnassa, palvelujen saavutettavuutta. Selvitetään paitsi fyysistä saavutettavuutta (sijainnit, reitit ja aukiolot), myös esimerkiksi kognitiivista saavutettavuutta (tietoisuus palveluista) sekä sitä, kuinka vapaa-ajan asukkaan suhde mökkikuntaan vaikuttaa palvelujen saavutettavuuden kokemiseen. Toteutetaan postikysely ja analysoidaan sen tulokset.
    StatusSlutfört
    Gällande start-/slutdatum01/04/201131/12/2011