Sidentyg och sälskinn: fiberspår som tecken på maritima nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt är en unik pilotstudie som syftar till att bedöma potentialen i tillämpningen av en ny naturvetenskaplig metod för studiet av förhistoriska maritima nätverk. Det empiriska materialet till den första fallstudien hämtas från yngre järnålderns (AD 550-1050) Åland.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/12/2019 → …