Sodankylän kaivosten alue- ja kunnallistaloudelliset vaikutukset

  Beskrivning

  Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida Sodankylässä jo toimivien Pahtavaaran ja Kevitsan kaivoksen käyttövaiheen sekä tulevan Kevitsan laajentumisen ja Sakatin kaivoksen ensimmäisen vaiheen investointi- ja käyttövaiheen alue- ja kunnallistaloudellista vaikuttavuutta. Lisäksi tehdään väestö-/demografiaennuste. Tarkastelun kohdealueena on Pohjois-Lapin seutukunta.

  Tutkimus koostuu neljästä osasta:

  1) Pahtavaaran jo vakiintuneen käyttövaiheen vuosi vuodelta etenevä laskenta lähtien liikkeelle viimeisimmästä vuodesta, jolta on saatavissa tilinpäätöstiedot.

  2) Kevitsan käyttövaiheen vuosi vuodelta etenevä laskenta.

  3) Kevitsan laajentumisen investointi- ja käyttövaiheen vuosi vuodelta etenevä laskenta.

  4) Nykyisen kehityksen ja Sakatin ensimmäisen vaiheen mukaiset skenaariot tulevasta kehityksestä.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/01/201331/12/2013