Strategies of Persuasion: Russian Propaganda in the Algorithmic Age

AkronymSTRAPPA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/201931/12/2021

Keywords

  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
  • 517 Statsvetenskap
  • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper