Studenters och elevers lärande och läsförståelse

Beskrivning

Dels att söka förstå hur flerspråkiga elever uttrycker sin läsförståelse genom bilder och i samtal med varandra, dels att söka förstå hur lärarstudenter utvecklar sin didaktiska kompetens gällande arbete med olika texter. Projektet är ett samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm och dr Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, samt docent Anna Slotte och dr Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet.
AkronymSTELLA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/201831/12/2019