Suomalais-ugrilaiset digi-kansalaiset: kieliteknologinen tuki suomalais-ugrilaisten digitaaliyhteisöjen sisällöntuottamisessa / Finno-Ugric Digital Natives: Linguistic support for Finno-Ugric digital communities in generating online content

  Projekt: Forskningsprojekt

  Projektinformation

  Beskrivning (abstrakt)

  Nyky-yhteiskunnassa uuden median sovelluksia (Facebook, Wikipedia) syntyy nopeasti ja niitä lokalisoidaan useille kielille. Digitaalinen informaatio muuttanee pienten puheyhteisöjen kielellistä maisemaa enemmän kuin isompien puheyhteisöjen, vaikka onkin empiirinen kysymys missä määrin ja mitkä piirteet muuttuvat ja leviävät käytön myötä. Tässä projektissa tutkitaan miten uusi kieliteknologia ja korpuslingvistiikka voivat merkittävästi avustaa ja helpottaa näiden haasteiden kohtaamista. Projektissa luodaan vapaasti saavutettavia verkkoresursseja ja tuetaan yhteisöllistä verkkosisällön tuottamista käyttäen olemassaolevia kieliresursseja (erityisesti pohjois-saamen kielelle) sekä teknologiaa, jossa paralleelisia korpuksia hyödynnetään sanakirjojen luonnissa. Kielenkäyttöä sosiaalisessa mediassa tutkitaan keräämällä vuoroaikutteisia verkkokeskusteluja, blogikommentointia, jne. ja annotoimalla ja analysoimalla niitä kieliopillisesta ja diskurssin näkökulmasta. Projekti kuuluu Suomen Akatemian ja Unkarin Tiedeakatemian yhteiseen tutkimusohjelmaan "Muuttuva kielellinen maisema suomalais-ugrilaisissa puheyhteisöissä", ja sen unkarilainen partneri on professori Tamás Váradi (Department of Language Technology and Sociolinguistics, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest).
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/09/201331/08/2017

  Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper