Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2014

    Beskrivning

    Tutkimuksessa arvioidaan kymmenen jo toimivan tai hankevaiheessa olevan kaivoksen koko Suomen laajuiset taloudelliset vaikutukset. Tulokset esitetään myös maakuntien, seutukuntien ja kunnallistalouden osalta kaivosten sijaintikuntien tasolla. Kaivosalan vaikuttavuuden kokonaisarvio esitetään kerätyn taustatiedon, tilastojen ja suoritettujen laskelmien tulosten perusteella. Laskentatyökaluna tutkimuksessa on Ruraliassa kehitetty alueellinen yleisen tasapainon (CGE) simulointimalli RegFinDyn. Tutkimus on jatkoa Ruralian vuonna 2009 julkaistulle Suomen kaivosalan aluetaloudelliset vaikutukset elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen - raportille 37. Uudessa tutkimuksessa tarkastelua laajennetaan myös kaivospaikkakuntien muuttoliikkeeseen ja väestön määrään sekä kunnallistalouden haasteisiin.
    StatusSlutfört
    Gällande start-/slutdatum01/02/201430/09/2014