Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektin päämääränä on arvioida Vaikuttavuussäätiön TANDEM-rahoitusmalli ja räätälöidä siihen sopiva arvioinnin kehys. Hanke pohjaa perinteisten vaikuttavuuden mittareiden (mm. julkaisujen arviointi) rinnalla vaihtoehtoisiin mittareihin (altmetrics), tietoon uusista avauksista, nousevista teemoista sekä tutkijoiden sosiaalisista ja ammatillisista verkostoista. Hanke soveltaa arvioinnin ja tutkimuksen laajaa menetelmäkirjoa: aiheperusteista mallinnusta, elektronisten tietokantojen analyysia, työpajoja ja yhteiskehittämistä, verkostojen mallinnusta sekä survey-metodiikkaa. Menetelmien avulla rakennetaan mittaristo vaikuttavuuden arviointiin ja kehitetään visualisointityökalu hankkeiden vaikuttavuuden kuvaamiseen.
Kort titelTAILOMETRICS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/02/202130/06/2023