TAITO

Projektinformation

Beskrivning

Vieraiden kielten taitotasot ja opiskelijoiden kielitaidon kehittyminen:
TAITO-hanke on projekti, jossa yhdistyvät kielentutkimus, kielitaidon arvioinnin tutkimus ja vieraan kielen oppimisen tutkimus. Päämääränä on tutkia, millainen on opintonsa aloittavien kielten opiskelijoiden kirjallinen ja suullinen kielitaito sekä selvittää, miten kielitaito kehittyy opintojen aikana. Hankkeessa selvitetään myös, miten kielellisten kompetenssien muuttumista voidaan seurata ja arvioida paremmin opintojen eri vaiheissa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat englantilaisen, espanjalaisen, germaanisen, italialaisen ja ranskalaisen filologian sekä pohjoismaisten kielten ja vastaavien kääntämisen oppiaineiden opiskelijat.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2008 → …

Vetenskapsgrenar

  • 612 Språk och litteratur