Taloutta kasvattava tasa-arvo - Tasa-arvopolitiikan ja vaikuttamistyön taloudellistuminen Euroopan Unionissa

  • Elomäki, Anna, (Projektledare)

Beskrivning

Tieteidenvälinen tutkijatohtorihanke käsittelee taloudelliseen hyötyyn vetoavan tasa-arvoretoriikan yleistymistä Euroopan Unionin instituutioiden ja EU-tason naisjärjestöjen puheessa ja talousretoriikan yhteyttä EU:n talouspolitiikan ja –ohjauksen muutoksiin. Teoreettisesti ja käsitteellisesti uutta luova tutkimus yhdistää feministisen politiikan teorian ja poliittisen talouden tutkimuksen ja käsitteellistää uusliberalismi-termin alla keskusteltuja ilmiöitä uudella, analyyttisella tavalla: kehittämällä taloudellistumisen (economization) käsitettä sukupuolinäkökulmasta. Tutkimusmateriaali koostuu EU instituutioiden ja sidosryhmien teksteistä ja avaintoimijoiden haastatteluista, joiden avulla hahmotetaan politiikkaprosesseja ja yhdistetään tekstimateriaalin diskurssit ja käsitteet niiden käyttäjiin ja institutionaaliseen kontekstiin. Tutkimus edistää kriittistä keskustelua talouden, sukupuolen ja tasa-arvon välisistä suhteista.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201631/08/2019