Terahertz spectroscopy for molecular fingerprintin

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektin tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä ja laitteistoa THz-spektroskopiaan, sekä sillä tehtävään hivenkaasuanalyysiin. Projektin ensimmäinen vaihe keskittyy uuden THz-spektroskopiaan soveltuvan koherentin säteilylähteen kehitystyöhön. Lähde perustuu ryhmämme aiemmin kehittämään optiseen parametriseen värähtelijään, jonka toiminta on vakautettu hilaa käyttäen. Projektin toisessa vaiheessa keskitytään THz-spektroskopiaan ja sen sovelluksiin. Työssä hyödynnetään uutta, ensimmäisessä vaiheessa kehitettyä THz-lähdettä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka THz-tekniikat soveltuvat hengitysilma-analyysiin perustuvaan lääketieteen diagnostiikkaan.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201031/12/2014

Finansiering

  • Unknown funder

Vetenskapsgrenar

  • 114 Fysik
  • 116 Kemi