Terveyssosiaalityö näkyväksi

  • Satka, Mirja (Projektledare)
  • Yliruka, Laura (Projektledare)
  • Heinonen, Jenika (Deltagare)
  • Joubert, Lynette (PI)

Projektinformation

Beskrivning

Tutkimushankkeessa analysoidaan HUSin, TAYSin sekä Helsingin ja Tampereen kaupunkien terveyssosiaalityötä tekevien työtehtäviä syksyllä 2018 ja tuotetaan vertailevaa tietoa Australian Victorian osavaltion vastaavien yksiköiden terveyssosiaalityön ja suomalaisen terveyssosiaalityön eroista ja yhtäläisyyksistä.
StatusEj startat