Terveystrajektorit siirryttäessä työelämästä eläkkeelle: Helsinki Health Study ja kansainväliset vertailut

Projektinformation

Beskrivning

Helsinki Health Study (HHS)

Terveystutkimus

Tämän tutkimuksen avulla saadaan uutta tieteellistä tietoa työn ja muun elämän vaikutuksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tietoa voidaan hyödyntää toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä ja parantamisessa - myös työuran jälkeen. Tutkimuksen suorittaa Helsingin yliopistossa toimiva ryhmä yhteistyössä Lontoon yliopiston Whitehall-tutkimuksen ja japanilaisen University of Toyaman kanssa.


Tutkimuksen johtaja

prof. Eero Lahelma
Helsingin yliopisto, Hjelt-intituutti
Kansanterveystieteen osasto
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: (09) 191 27554
Fax: (09) 191 27540
Sähköposti: Eero.Lahelma@Helsinki.fi

Tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos
lääketieteen tohtori Akseli Aittomäki, 191 27548
valtiotieteiden maisteri Elina Laaksonen, 191 27553
terveystieteiden maisteri Jouni Lahti, 191 27608
dosentti Tea Lallukka, 191 27566
lääketieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri Kustaa Piha
dosentti Ossi Rahkonen, 191 27549
terveydenhuollon maisteri Peppiina Saastamoinen, tutkimuksen yhteyshenkilö, 191 27590, s-posti kttl-hhs@helsinki.fi
lääketieteen kandidaatti Aino Salonsalmi
dosentti Sirpa Sarlio-Lähteenkorva
dosentti Karri Silventoinen, 191 27541

Helsingin yliopisto, sosiologian laitos
dosentti Mikko Laaksonen, 191 23884
dosentti Pekka Martikainen, 191 23889 (myös tutkijakollegium)
valtiotieteiden maisteri Netta Mäki, 191 23886

Työterveyslaitos
dosentti Päivi Leino-Arjas

Folkhälsanin tutkimuskeskus
dosentti Eva Roos

Stakes
dosentti Sakari Karvonen

Kuntien eläkevakuutus
valtiotieteiden maisteri Karoliina Harkonmäki

Yhteistyökumppanit

Whitehall II -tutkimus (Lontoon yliopisto, UK)
professori Michael Marmot

Toyama Civil Servants Study (Toyaman yliopisto, Japani)
professori Sadanobu Kagamimori

Helsingin kaupunki
Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja
Juha Liira, työterveysjohtajaLisätietoja Helsinki Health Study tutkimuksestaTavoitteet ja merkitys

Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa monipuolinen kuva työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista sekä työiässä että eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti selvitetään, miten työ- ja muu elinympäristö sekä elintavat yhdessä biologisten tekijöiden kanssa vaikuttavat sairauksiin ja hyvinvointiin. Sairauksien syiden tunnistaminen on edellytyksenä tehokkaalle terveyden ja muun hyvinvoinnin edistämiselle sekä työelämässä että sen ulkopuolella.Hankkeen toteutus

Tutkimus kohdistuu vuosina 2000-2002 Helsingin kaupungilla työskennelleisiin 40 vuotta täyttäneisiin henkilöihin. Perusvaiheen tietoja koottiin vuosien 2000, 2001 ja 2002 peruskyselyissä (vastaajia 8960, vastausprosentti 67 %). Vuonna 2007 tehtävä seurantakysely lähetetään peruskyselyyn vastanneille. Tutkimus koskee kaikkia peruskyselyyn vastanneita täysin riippumatta nykyisestä työpaikasta tai eläkkeelle siirtymisestä. Kyselyn lisäksi tietoja on myös koottu ikäryhmittäisistä terveystarkastuksista 2000-2002, henkilöiltä, jotka ovat antaneet tähän luvan. Lomakekyselyaineistoa on täydennetty ja täydennetään edelleen rekisteritiedoilla. Rekisteritietoja (Stakes, Kela, Tilastokeskus, eläkelaitokset, Helsingin kaupunki) kootaan vain jos tutkittava on peruskyselyn yhteydessä antanut tähän kirjallisen luvan. Rekisteriseuranta-ajan on suunniteltu kestävän vuoteen 2015 asti. Tutkimuksen tulokset raportoidaan sekä tieteellisissä että laajemman lukijakunnan julkaisuissa.Tietojen luottamuksellisuus

Koottavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja tutkittavien tietosuojasta huolehditaan tarkoin. Tietojen käsittelyssä seurataan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin eettisiä ohjeita. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Viranomaisten rekisteritietoja käytetään aineistona vain tutkittavan kirjallisella suostumuksella. Tutkimusaineisto on yksinomaan tutkijoiden käytössä eikä sitä luovuteta Helsingin kaupungille tai muille ulkopuolisille. Tutkimustuloksia julkaistaessa varmistetaan, ettei kenenkään henkilöllisyys voi paljastua. Jokainen tutkimusryhmän jäsen on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen.Rahoittajat

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto ja Helsingin yliopisto.Kort titelHelsinki Health Study
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201031/12/2011

Vetenskapsgrenar

  • 314 Hälsovetenskap
  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa