The epidemiology of eating disorders and substance use in twins, their families, and the general population

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201031/12/2014

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa