Projektinformation

Beskrivning

Inom ramen för gipsprojektet för Vanda å behandlas under åren 2018-2020 närmare 3500 hektar åkrar vid Vanda å med gips. Åtgärden minskar belastningen av närings- och fasta ämnen i Vanda å och Finska viken och förbättrar därmed vattendragens ekologiska tillstånd och rekreationsvärde. Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.
Kort titelVantaanjoen kipsihanke
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum26/06/201831/12/2020