Projektinformation

Beskrivning

Uuden tiedekasvatuskeskuksen
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/202031/12/2020

Vetenskapsgrenar

  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
  • 6122 Litteraturforskning
  • 119 Övrig naturvetenskap