Tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistäminen yliopiston henkilöstön silmin

    Projektinformation

    Beskrivning

    Hankkeessa tutkitaan yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön näkemyksiä yliopiston yhdestä lakisääteisestä tehtävästä: tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistämisestä. Hankeessa on kerätty vuosina 2014-2015 aineistoja focusryhmähaastatteluin ja e-lomakkeilla edustavasti Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston henkilökunnalta.
    StatusEj startat